עלות ביצוע דשא טבעי לעומת סינטטי (50 מ"ר)

דשא טבעי
עיבודי קרקע, חומרים ופריסת דשא לפי 50 ש"ח למ"ר: 2500 ש"ח
השקיה: ראש מערכת + צנרת + ממטירים: 2650 ש"ח
סך הכל לביצוע דשא טבעי: 5150 ש"ח

עלות תחזוקתית לשנה
גנן: כיסוח מדשאה בלבד (150 ש"ח לחודש): 1800 ש"ח
מים: (230 - 260 קוב לשנה): 2100 ש"ח
דישון והדברה: 550 ש"ח
סה"כ עלות תחזוקה לשנה: 4450 ש"ח

סה"כ עלות כוללת לשנה הראשונה: 9600 ש"ח
סה"כ עלות מצטברת לשנתיים: 14050 ש"ח

דשא סינטטי
דשא סינטטי – דגם אקזוטיק 40 מ"מ מלא בעל סיב מסולסל קצר (לפי 140 ש"ח למ"ר): 7000 ש"ח
עלות התקנה (80 ש"ח למ"ר): 4000 ש"ח

סה"כ 11000 ש"ח ל50 מ"ר ואין עלויות מצטברות.

ניתן להזמין דשא סינטטי גם ללא התקנה.

ראוי לציין דשא סינטטי נשאר יפה לאורך שנים רבות.
אין השפעות צל, אין חרקים, אין שיבוש ע"י עשבים ואין שינויי צבע בחורף.
חזרה למאמרים בנושא גינון